XİDMƏT DETALLARI

Aldığınız Hizmet Türünü Seçin

ŞƏXSİ MƏLUMAT

- Xidmətin Keyfiyyəti -

Soru Memnunluk Derecesi Ehemmiyet
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Xidmətin keyfiyyəti gözləntilərinizi qarşılama dərəcəsi
Sorğularınızın cavablandırılma səviyyəsi
Müqavilə üzrə şərtlərə “İcraçı” tərəfindən əməl olunma dərəcəsi

- Etibarlılıq Dərəcəsi -

Soru Memnunluk Derecesi Ehemmiyet
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
İcraçının nüfuzunun yüksək olması
Uzun illərin əməkdaşlığına əsaslanırıq
İcraçı tərəfindən göstərilən xidmət səviyyəsindən əminik
İcraçının xidmət üzrə görüləcək işlərə fərdi yanaşması

- Qiymət Təklifimiz -

Soru Memnunluk Derecesi Ehemmiyet
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Qiymətlər münasib və rəqabətə davamlıdır
“İcraçı” tərəfindən güzəşt sistemi mövcuddur

- Auditorların / inspektorların Qiymətləndirilməsi -

Soru Memnunluk Derecesi Ehemmiyet
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Yoxladıqları sahədən və Sifarişçinin tələblərindən məlumatlı olma dərəcəsi
Sualların dəqiq və aydın verilməsi
Peşəkarlıq və məsuliyyət dərəcəsi
Biznesinin üçün təkmilləşmə ilə bağlı tövsiyələrin faydalığı
İradların obyektivliyi

DİGƏR

Fəaliyyətimizin təkmilləşdirilməsi üçün vermək istədiyiniz təkliflər: