— XİDMƏTLƏR —

İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ
SERTİFİKATLAŞDIRMALARI

Daha çox hüquqi təhlükəsizlik, korporativ proseslər üçün şəffaflıq, zəif nöqtələrin müəyyən edilməsi və beləliklə, təkmilləşdirmə imkanlarının yaradılması kimi sistemin sertifikatlaşdırılmasının daxili faydaları ilə yanaşı, sertifikatlar həm də biznes tərəfdaşları, investorlar və səlahiyyətlilər arasında inam yaradır.

Gəlin şirkətinizi daha səmərəli, daha təhlükəsiz, ətraf mühitə və enerjiyə uyğun bir təşkilat halına gətirməyə kömək edək. Gəlin daha xoşbəxt müştərilərə sahib olmanıza kömək edək. Ehtiyaclarınıza ən uyğun olan idarəetmə sistemini seçin və TÜV Austria Azerbaijan məqsədlərinizə çatmağınıza kömək edəcək.

KEYFİYYƏT, MÜHİT, RİSKİN İDARƏ EDİLMƏSİ

QİDA

DİGƏR SİSTEMLƏR