— SEKTORAL —

ISO PROQRAMLARI

ISO standartları üzrə öz sahənizə uyğun təlimlərdə iştirak etmək istəyirsiniz? O zaman doğru ünvandasınız. TÜV Austria Keyfiyyət idarəetmə sistemi, Qida Təhlükəsizliyi, Peşə Sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi, Ətraf Mühitin İdarəolunması, İnformasiya Təhlükəsizliyi, Risklərin İdarəolunması və s. İdarəetmə Sistemləri üzrə xidmətlər təklif edir.

ISO standartları, iş və gündəlik həyatın bir çox mərhələsində davamlı keyfiyyəti təmin etmək məqsədilə fəaliyyət sahələrində tətbiq olunan dünyada qəbul olunmuş standartlardır.

TÜV Austria Azərbaycan MMC ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 daxil olmaqla, bir sıra ISO standartları üzrə Baş auditor, Daxili auditor və Məlumatlandırma təlimləri həyata keçirir. Təlimlər yüksək ixtisaslı və təcrübəli təlimçilər tərəfindən təşkil olunur. Təlim proqramının sonunda iştirakçılar beynəlxalq səviyyədə tanınan sertifikatla təmin olunur.

KEYFİYYƏTISO 9001:2015
ƏTRAF MÜHİTİISO 14001:2015
QİDAISO 22000:2018
İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİISO 27001:2013
ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİISO 45001:2018

ISO PROQRAMLARI ƏHATƏ DAİRƏSİ

ISO 9001:2015 KEYFİYYƏTİ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ - TƏLƏBLƏR

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 9001:2015 Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemləri - Tələblər Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 9001:2015 KEYFİYYƏTİ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ - DAXİLİ AUDİTOR

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 9001:2015 Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemləri - Daxili Auditor Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 9001:2015 KEYFİYYƏTİ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ - BAŞ AUDİTOR

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 9001:2015 Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemləri - Baş Auditor Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 9001:2015 KEYFİYYƏTİ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ - MƏLUMATLANDIRMA

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 9001:2015 Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemləri - Məlumatlandırma Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 22000:2018 QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ. QİDA ZƏNCİRİNDƏ İŞTİRAK EDƏN BÜTÜN MÜƏSSƏSLƏRƏ OLAN TƏLƏBLƏR.

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemləri. Qida Zəncirində İştirak Edən Bütün Müəssəslərə Olan Tələblər. Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 22000:2018 QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ İDARƏETMƏ SİSTEMİ STANDARTI ÜZRƏ DAXİLİ AUDİTOR TƏLİMİ

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi Standartı üzrə Daxili Auditor Təlimi Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 22000:2018 QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ İDARƏETMƏ SİSTEMİ ÜZRƏ MƏLUMATLANDIRMA TƏLİMİ

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi üzrə Məlumatlandırma Təlimi Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 14001:2015 ƏTRAF MÜHİTİ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ - TƏTBİQ ÜZRƏ TƏLƏBLƏR

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 14001:2015 Ətraf Mühiti İdarəetmə Sistemləri - Tətbiq Üzrə Tələblər Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 14001:2015 ƏTRAF MÜHİTİ İDARƏETMƏ SİSTEMİ DAXİLİ AUDİTOR

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 14001:2015 Ətraf Mühiti İdarəetmə Sistemi Daxili Auditor Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 14001:2015 ƏTRAF MÜHİTİ İDARƏETMƏ SİSTEMİ BAŞ AUDİTOR

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 14001:2015 Ətraf Mühiti İdarəetmə Sistemi Baş Auditor Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 14001:2015 ƏTRAF MÜHİTİ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ - MƏLUMATLANDIRMA

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 14001:2015 Ətraf Mühiti İdarəetmə Sistemləri - Məlumatlandırma Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 45001:2018 PEŞƏ SAĞLAMLIĞI VƏ ƏMƏYİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ İDARƏETMƏ SİSTEMİ

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 45001:2018 Peşə Sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 45001:2018 PEŞƏ SAĞLAMLIĞI VƏ ƏMƏYİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ İDARƏETMƏ SİSTEMİ DAXİLİ AUDİTOR TƏLİMİ

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 45001:2018 Peşə Sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi Daxili Auditor Təlimi Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 45001:2018 PEŞƏ SAĞLAMLIĞI VƏ ƏMƏYİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ İDARƏETMƏ SİSTEMİ BAŞ AUDİTOR TƏLİMİ

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 45001:2018 Peşə Sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi Baş Auditor Təlimi Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 45001:2018 PEŞƏ SAĞLAMLIĞI VƏ ƏMƏYİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ İDARƏETMƏ SİSTEMİ ÜZRƏ MƏLUMATLANDIRMA

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 45001:2018 Peşə Sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi üzrə Məlumatlandırma Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 17025:2017 SINAQ VƏ KALİBRLƏMƏ LABORATORİYALARININ SƏLAHİYYƏTLİLİYİNƏ OLAN ÜMUMİ TƏLƏBLƏR

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 17025:2017 Sınaq və Kalibrləmə Laboratoriyalarının Səlahiyyətliliyinə Olan Ümumi Tələblər Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 17025:2017 SINAQ VƏ KALİBRLƏMƏ LABORATORİYALARININ SƏLAHİYYƏTLİLİYİNƏ OLAN ÜMUMİ TƏLƏBLƏR. DAXİLİ AUDİTOR TƏLİMİ

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 17025:2017 Sınaq və Kalibrləmə Laboratoriyalarının Səlahiyyətliliyinə Olan Ümumi Tələblər. Daxili Auditor Təlimi Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO/IEC 27001:2013 İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN İDARƏETMƏ SİSTEMİNƏ OLAN TƏLƏBLƏR

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO/IEC 27001:2013 İnformasiya təhlükəsizliyinin idarəetmə sisteminə olan tələblər Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 10004:2018 KEYFİYYƏTİN İDARƏOLUNMASI. MÜŞTƏRİ MƏMNUNİYYƏTİ. ÖLÇMƏ VƏ İZLƏMƏ ÜZRƏ RƏHBƏREDİCİ GÖSTƏRİŞLƏR

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 10004:2018 Keyfiyyətin İdarəolunması. Müştəri məmnuniyyəti. Ölçmə və İzləmə Üzrə Rəhbəredici Göstərişlər Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 21001:2018 TƏHSİL TƏŞKİLATLARI - TƏHSİL TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ - TƏLƏBLƏRLƏ BİRLİKDƏ İSTİFADƏ ÜZRƏ TƏLƏBLƏR

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 21001:2018 Təhsil Təşkilatları - Təhsil Təşkilatları Üçün İdarəetmə Sistemləri - Tələblərlə Birlikdə İstifadə Üzrə Tələblər Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 13485:2016 TİBBİ AVADANLIQLAR – KEYFİYYƏTİ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ – TƏNZİMLƏYİCİ MƏQSƏDLƏR ÜÇÜN TƏLƏBLƏR

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 13485:2016 Tibbi Avadanlıqlar – Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemləri – Tənzimləyici Məqsədlər Üçün Tələblər Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 29993:2017 FORMAL TƏHSİLƏ AİD OLMAYAN TƏDRİS XİDMƏTLƏRİ – XİDMƏT ÜZRƏ TƏLƏBLƏR

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 29993:2017 Formal Təhsilə Aid Olmayan Tədris Xidmətləri – Xidmət Üzrə Tələblər Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 29991:2014 FORMAL TƏHSİLƏ AİD OLMAYAN DİL TƏDRİSİ XİDMƏTLƏRİ

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 29991:2014 Formal Təhsilə Aid Olmayan Dil Tədrisi Xidmətləri Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

İDARƏETMƏDƏ KEYFİYYƏTİN TƏMİNATI

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. İdarəetmədə Keyfiyyətin Təminatı Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

MEXANİKA MÜHƏNDİSLİYİ VƏ TİKİNTİNİ İDARƏETMƏ

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. Mexanika Mühəndisliyi və Tikintini İdarəetmə Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

BORU MÜHƏNDİSLİYİ VƏ TİKİNTİNİ İDARƏETMƏ

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. Boru Mühəndisliyi və Tikintini İdarəetmə Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

TİKİNTİ LAYİHƏSİNİN İDARƏEDİLMƏSİ

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. Tikinti Layihəsinin İdarəedilməsi Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

TİKİNTİNİN İDARƏEDİLMƏSİNİN ƏSASLARI

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. Tikintinin İdarəedilməsinin Əsasları Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

SİSTEM ANALİZİ VƏ OPTİMİZASİYASI

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. Sistem Analizi və Optimizasiyası Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

İNTEQRƏ OLUNMUŞ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ. DAXİLİ AUDİTOR (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. İnteqrə olunmuş İdarəetmə Sistemləri. Daxili Auditor (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

İNTEQRƏ OLUNMUŞ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ. MƏLUMATLANDIRMA TƏLİMİ (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. İnteqrə olunmuş İdarəetmə Sistemləri. Məlumatlandırma Təlimi (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

İNTEQRƏ OLUNMUŞ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ. BAŞ AUDİTOR (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. İnteqrə olunmuş İdarəetmə Sistemləri. Baş Auditor (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 27001:2013 İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ İDARƏETMƏ SİSTEMİ ÜZRƏ BAŞ AUDİTOR TƏLİMİ

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 27001:2013 İnformasiya Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi üzrə Baş Auditor Təlimi Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 27001:2013 İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ İDARƏETMƏ SİSTEMİ ÜZRƏ MƏLUMATLANDIRMA VƏ DAXİLİ AUDİTOR TƏLİMİ

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 27001:2013 İnformasiya Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi üzrə Məlumatlandırma və Daxili Auditor Təlimi Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

İSTEHSALATDA BAŞ VERƏN BƏDBƏXT HADİSƏLƏRİN ARAŞDIRILMASI

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin araşdırılması Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 30400:2016 İNSAN RESURSLARI İDARƏETMƏ SİSTEMİ TƏLİMİ

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 30400:2016 İnsan Resursları İdarəetmə Sistemi Təlimi Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 10002:2018 MÜŞTƏRİ MƏMNUNİYYƏTİ. MƏLUMATLANDIRMA VƏ DAXİLİ AUDİTOR TƏLİMİ.

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 10002:2018 Müştəri Məmnuniyyəti. Məlumatlandırma və Daxili Auditor Təlimi. Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 10002:2018 MÜŞTƏRİ MƏMNUNİYYƏTİ - MƏLUMATLANDIRMA

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 10002:2018 Müştəri Məmnuniyyəti - Məlumatlandırma Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

MALİYYƏÇİ OLMAYANLAR ÜÇÜN MALİYYƏNİN ƏSASLARI

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. Maliyyəçi olmayanlar üçün Maliyyənin Əsasları Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 50001:2018 ENERJİ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ - MƏLUMATLANDIRMA

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 50001:2018 Enerji İdarəetmə Sistemləri - Məlumatlandırma Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 19011:2018 İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİNİN AUDİTİ. DAXİLİ AUDİTOR TƏLİMİ

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 19011:2018 İdarəetmə Sistemlərinin Auditi. Daxili Auditor Təlimi Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 19011:2018 İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİNİN AUDİTİ

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 19011:2018 İdarəetmə Sistemlərinin Auditi Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 13485:2016 TİBBİ CİHAZLAR - KEYFİYYƏTİ İDARƏETMƏ SİSTEMİ ÜZRƏ BAŞ AUDİTOR TƏLİMİ

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 13485:2016 Tibbi Cihazlar - Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi üzrə Baş Auditor Təlimi Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 16949:2016 AVTOMOBİL SƏNAYESİ - KEYFİYYƏTİ İDARƏETMƏ SİSTEMİ ÜZRƏ MƏLUMATLANDIRMA TƏLİMİ

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 16949:2016 Avtomobil Sənayesi - Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi üzrə Məlumatlandırma Təlimi Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 22301:2019 BİZNESİN DAVAMLILIĞI İDARƏETMƏ SİSTEMİ ÜZRƏ MƏLUMATLANDIRMA TƏLİMİ

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 22301:2019 Biznesin Davamlılığı İdarəetmə Sistemi üzrə Məlumatlandırma Təlimi Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 22301:2019 BİZNESİN DAVAMLILIĞI İDARƏETMƏ SİSTEMİ ÜZRƏ BAŞ AUDİTOR TƏLİMİ

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 22301:2019 Biznesin Davamlılığı İdarəetmə Sistemi üzrə Baş Auditor Təlimi Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 37001:2016 RÜŞVƏTXORLUĞA QARŞI İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ. DAXİLİ AUDİTOR

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 37001:2016 Rüşvətxorluğa qarşı İdarəetmə Sistemləri. Daxili Auditor Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

SİSTEMLƏRİN BAŞA ÇATMASI, İSTİSMARA VERİLMƏSİ VƏ BAŞLANĞIC-CSU

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. Sistemlərin Başa Çatması, İstismara Verilməsi və Başlanğıc-CSU Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ISO 31000:2018 RİSKLƏRİN İDARƏEDİLMƏSİ SİSTEMİ ÜZRƏ DAXİLİ AUDİTOR TƏLİMİ

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. ISO 31000:2018 Risklərin İdarəedilməsi Sistemi üzrə Daxili Auditor təlimi Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu sektör üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin