— ISO PROQRAMLARI —

ISO 14001:2015 ƏTRAF MÜHİTİ İDARƏETMƏ SİSTEMİ DAXİLİ AUDİTOR PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. "ISO 14001:2015 Ətraf Mühiti İdarəetmə Sistemi Daxili Auditor Programı" üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.