— XİDMƏTLƏR —

QEYRİ-DAĞIDICI ÜSULLA SINAQ (NDT)

TÜV Austria Azerbaijan, istehsal, quraşdırma və istehsal dövrlərində I, II və III səviyyəli işçi heyəti ilə döymə, tökmə, yayma və qaynaq üsulları ilə istehsal olunan dəmir və qeyri-dəmir məhsulları üçün geniş spektrli NDT xidmətləri göstərir. dövri texniki qulluq.

TÜV Austria mükəmməlliyi ilə müştərilərimizə NDT xidmətlərinə olan tələblərinə görə xidmət etdiyimiz bir çox mühüm sektorların kiçik siyahısı bunlardır:

Biz xidmətlərimizi EN/ISO/IEC 17020 (Yoxlama)EN/ISO/ IEC 17025 (Laboratoriya) akkreditasiyalarına uyğun olaraq təqdim edirik və NDT prosedurlarının yazılması, konsaltinq və kalibrləmə xidmətləri TÜV Avstriya mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçirilir.

XİDMƏTİMİZ HAQQINDA BƏZİ MƏLUMATLAR

Aşağıdakı sınaqlar TÜV AUSTRIA-nın I, II və III səviyyəli personalı tərəfindən həyata keçirilir.