— XİDMƏTLƏR —

SƏNAYE SERTİFİKATLAŞDIRMASI

Sənaye və Enerji sənaye məhsulları istehsalçılarına, eləcə də hər növ maşın, sistem və enerji paylama şəbəkələrinin quraşdırıcıları və operatorlarına yönəlmişdir. KOM-da təzyiq avadanlığı və qaldırıcı qurğular üçün xidmətlər, elektrik mühəndisliyi və nəzarət və zavod təhlükəsizliyi sahələri, material və qaynaq texnologiyası və təzyiq avadanlığı sahələri arasında sinerji mövcuddur.

TÜV Austria Azerbaijan, TÜV Austria excellence-dən aldığı güclə dəstəklənir, tələb əsasında hər bir biznes bölməsi üçün müvafiq sertifikatlaşdırma proqramını təmin edir.

QAYNAQ TEXNOLOGİYASI

DƏMİR VƏ POLAD

BORU İSTEHSALI