— ISO PROQRAMLARI —

ISO 22000:2018 QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ. QİDA ZƏNCİRİNDƏ İŞTİRAK EDƏN BÜTÜN MÜƏSSƏSLƏRƏ OLAN TƏLƏBLƏR. PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. "ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemləri. Qida Zəncirində İştirak Edən Bütün Müəssəslərə Olan Tələblər. Programı" üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.