— ISO PROQRAMLARI —

ISO 27001:2013 İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ İDARƏETMƏ SİSTEMİ ÜZRƏ MƏLUMATLANDIRMA VƏ DAXİLİ AUDİTOR TƏLİMİ PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. "ISO 27001:2013 İnformasiya Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi üzrə Məlumatlandırma və Daxili Auditor Təlimi Programı" üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.