— ISO PROQRAMLARI —

İNTEQRƏ OLUNMUŞ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ. MƏLUMATLANDIRMA TƏLİMİ (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. "İnteqrə olunmuş İdarəetmə Sistemləri. Məlumatlandırma Təlimi (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) Programı" üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.