— ISO PROQRAMLARI —

ISO/IEC 27001:2013 İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN İDARƏETMƏ SİSTEMİNƏ OLAN TƏLƏBLƏR PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. "ISO/IEC 27001:2013 İnformasiya təhlükəsizliyinin idarəetmə sisteminə olan tələblər Programı" üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.