— ISO PROQRAMLARI —

İNTEQRƏ OLUNMUŞ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ. DAXİLİ AUDİTOR (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. "İnteqrə olunmuş İdarəetmə Sistemləri. Daxili Auditor (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) Programı" üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Növ Proqram Başlama Tarixi Bitmə Tarixi Məkan
TƏLİM İNTEQRƏ OLUNMUŞ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ. DAXİLİ AUDİTOR (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) 13 May 2024 Bazar Ertəsi 17 May 2024 Cümə Bakı
Cəmi ## planlaşdırılmış proqram