— ISO PROQRAMLARI —

İNTEQRƏ OLUNMUŞ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ. BAŞ AUDİTOR (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. "İnteqrə olunmuş İdarəetmə Sistemləri. Baş Auditor (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) Programı" üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.