— ISO PROQRAMLARI —

ISO 13485:2016 TİBBİ CİHAZLAR - KEYFİYYƏTİ İDARƏETMƏ SİSTEMİ ÜZRƏ BAŞ AUDİTOR TƏLİMİ PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. "ISO 13485:2016 Tibbi Cihazlar - Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi üzrə Baş Auditor Təlimi Programı" üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.