— ISO PROQRAMLARI —

ISO 17025:2017 SINAQ VƏ KALİBRLƏMƏ LABORATORİYALARININ SƏLAHİYYƏTLİLİYİNƏ OLAN ÜMUMİ TƏLƏBLƏR. DAXİLİ AUDİTOR TƏLİMİ PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. "ISO 17025:2017 Sınaq və Kalibrləmə Laboratoriyalarının Səlahiyyətliliyinə Olan Ümumi Tələblər. Daxili Auditor Təlimi Programı" üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.