— ISO PROQRAMLARI —

ISO 45001:2018 PEŞƏ SAĞLAMLIĞI VƏ ƏMƏYİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ İDARƏETMƏ SİSTEMİ DAXİLİ AUDİTOR TƏLİMİ PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. "ISO 45001:2018 Peşə Sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi Daxili Auditor Təlimi Programı" üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Növ Proqram Başlama Tarixi Bitmə Tarixi Məkan
TƏLİM ISO 45001:2018 PEŞƏ SAĞLAMLIĞI VƏ ƏMƏYİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ İDARƏETMƏ SİSTEMİ DAXİLİ AUDİTOR TƏLİMİ 02 Oktyabr 2023 Bazar Ertəsi 04 Oktyabr 2023 Çərşənbə Bakı
Cəmi ## planlaşdırılmış proqram