— SƏNAYE PROQRAMLARI —

BORU MÜHƏNDİSLİYİ PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Boru Mühəndisliyi birgə kurs modeli müxtəlif təyinatlı boru xətlərinin layihələşdirilməsi, konstruksiyası, maye və qazların boru xətləri ilə nəqli və ibarət olduğu komponentlər, onların funksiyası, boru sənədləşmələrini oxuyub başa düşmək, boru izometriyalarını 3 ölçülü fəzada canlandırmaq və boru xətlərinə dair hesablamaları aparmaq biliklərinə və təcrübəsinə yiyələnmək imkanı yaradır.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.