— SƏNAYE PROQRAMLARI —

ELEKTRONİKA MÜHƏNDİSLİYİ PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Elektronika Mühəndisliyi kursunda əməkdaşlar müxtəlif dövrə komponentləri (rezistorlar, kondensatorlar, induktor və transformatorlar, müxtəlif indikator diodlar, tranzistorlar, diodlar, relelər, qoruyucular və s.) məntiq çipləri, stabilizatorlar, breadbordlar (hər bir iştirakçı üçün 3 ədəd 830pin), Osiloqraf, qida mənbələri, əl alətləri, plata çapı üçün müxtəlif kimyəvi maddələr, cihazlar və xam plata, motorlar haqqında nəzəri və təcrübi biliklər mənimsəməklə yanaşı, simulyasiya proqramları (Proteus İSİS və s.) və dövrə elementləri kataloqu proqramları (ölçü cihazları və əl cihazları, rəqəmsal və analoq dövrələr, lehimləmə, lehim alətləri və kimyəvi maddələr, sistem və dövrələrdəki problemlər və onların həlli yolları, SCADA və s.) ilə işləmək imkanı əldə edəcəklər.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.