— SƏNAYE PROQRAMLARI —

QAZANXANA NASOSXANA PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Qazanxana və Nasosxana kursunda daxili avadanlıqları və onların hesabatı kursun əsası olmaqla yanaşı, qazanxana və nasosxanalarda istifadə olunan avadanlıqların və digər komplektləşdirici hissələrin anlayışı, təsviri, düzgün hesabatı və tez-tez rast gəlinən problemlərin həlli haqqında nəzəri biliklər mənimsəmək imkanı əldə edəcəklər.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.