— SƏNAYE PROQRAMLARI —

NEFT - QAZ EMALI PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Neft-Qaz Emalı Texnologiyası kursu zamanı əməkdaşlar neft-qazın quyudan çıxdıqdan sonra ilkin fazalara ayrılaraq eksport spesifikasiyalarına nə cür çatdırılması, emal texnologiyasından, müasir neft və qaz sektorunda istifadə olunan ən yeni qurğulardan, onların işləmə prinsipləri və işlənməsinin əsas konsepsiyaları haqqında nəzəri və təcrübi biliklər mənimsəmək imkanı əldə edəcəklər.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.