— SƏNAYE PROQRAMLARI —

BORU QURAŞDIRICI PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Effektiv kurs modulları vasitəsi ilə əməkdaşlar boru sisteminin hansı əsas və köməkçi hissələrədən ibarət olduğunu və onların ayrı ayrılıqda funksiyaları, boru quraşdırma işlərində yoxlama işlərinin (piping inspection) aparılması və yoxlama avadanlıqlarının işlətmə qaydalarını və boru hissələrinin düzgün quraşdırma qaydalarını öyrənmək, boru izometriyalarını 3 ölçülü fəzada canlandırmaq, boru quraşdırma sahəsində lazim olan ən əsas riyazi düsturları bilmək, sənədləşmələrini oxuyub başa düşmək və onları quraşdırmaq haqqında yüksək səviyyədə öyrənmək imkanı yaradır.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.