— SƏNAYE PROQRAMLARI —

KARROZİYA MÜHƏNDİSLİYİ PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Korroziya kursu zamanı əməkdaşlar daxili və xarici korroziya növləri, onlara nəzarət və mühafizəsinin əsas konsepsiyaları haqqında nəzəri və təcrübi biliklər mənimsəmək imkanı əldə edəcəklər. Korroziya kursunun əsas əhatəsi daxili və xarici korroziyanın müşahidə yolları və təcrid etmə strategiyası olub, bu proqramların yaradılması və idarə edilməsindən bəhs edən tədris modulları iştirakçılara daxili və xarici korroziya problemlərində atılmalı olan addımlarda yol göstərəcəkdir.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.