— SƏNAYE PROQRAMLARI —

SƏNAYE DİZEL MÜHƏRRİKLƏRİ PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Mərkəzimizdə tədris olunan Sənaye Dizel Mühərrikləri təlimində əməkdaşlar sənaye dizel mühərriklərin tətbiqi, əsas komponentlərin vizual illustrasiyası, köməkçi sistemlər, teoretik proseslər, texniki xidmət haqqında nəzəri və təcrübi biliklər mənimsəmək imkanı əldə edəcəklər.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.