— SƏNAYE PROQRAMLARI —

SƏTHİN TƏMİZLƏNMƏSİ VƏ ÖRTÜKLƏNMƏSİ PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Boya vasitəsilə korroziyadan müdafiə kursunun əsas məqsədi il ərzində əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalan səth hazırlığı və örtük tətbiq sənayesinin tələblərinə cavab vermək üçün hazırlanmışdır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik, Ətraf Mühitin Qanunvericiliyi və Keyfiyyətə nəzarət üzrə minimum tələblər səviyyəsinə cavab verir. Burada sahə rəisinin ustaların rolu və məsuliyyəti görüləcək işlər barəsində geniş məlumat verilir. Kursu, örtük nəzarətçilərinin vəzifələri və məsuliyyətlərini ətraflı öyrənmək, səhiyyə və təhlükəsizlik və ətraf mühit qanunvericiliyi barədə məlumatlılığın artırılmasına kömək etmək üçün hazırlanmışdır. Həmçinin iştirakçılar örtük texnologiyası, örtük xüsusiyyətləri, təftiş metodları və avadanlıqları və boya ilə bağlı problemlər haqqında məlumat əldə edəcəklər.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.