— SƏNAYE PROQRAMLARI —

BÜDCƏNİN İDARƏEDİLMƏSİ PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Layihələrin əsas məqsədi onların vaxtında və büdcə çərçivəsində tamamlanmasıdır. Layihənin dəyərinin idarə edilməsinin məqsədi layihə xərclərini daha yaxşı qiymətləndirmək və nəzarət etməkdir. Kurs sizə təqdimat işləri, nümunələr və modullar ilə layihə dəyərinin idarəolunma vasitələrindən istifadə imkanlarını yaradacaq. Kursda iştirak edən hər kəs xərclərin idarəolunmasında istifadə olunan prosesləri anlamağı və təcrübədə xərclərin yaxşı idarə olunması və büdcəyə diqqət yetirilməsi baxımından effektiv biliklərə yiyələnmək imkanı əldə edəcəklər.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.