— SƏNAYE PROQRAMLARI —

AVADANLIQLARIN TƏMİR PROSESLƏRİNİN TƏŞKİLİ VƏ OPTİMALLAŞDIRILMASI PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Texniki təlim mərkəzi olaraq Azərbaycanda təmir/baxım sahəsində çalışan əməkdaşların bilik səviyyələrinin, peşakarlıqlarının artırılması üçün təşkil etdiyimiz Təmir Sisteminin Təşkili və İdarə olunması (Etibarlılıq, Əsaslı Təmir, Təmirdə “Lean” – mütəmadi inkişaf, təmir strategiyaları) təlimlərimizin məqsədini həm işçi, həm də müəssisə tərəfindən iki tərəfli qazanc anlayışı üzərində qurduğumuz üçün daha effektiv nəticələrə nail oluruq. İstənilən müəsisədə düzgün qurulmuş təmir sistemi müəsisədə təmir xərclərinin istehsal olunan məhsul və xidmətin maya dəyərində minimum enir.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.