— SƏNAYE PROQRAMLARI —

NƏZARƏT ÖLÇÜ CİHAZLARI PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Nəzarət Ölçü Cihazları Mühəndisliyi təlimi sənayedə proseslərin idarə olunmasının komponentləri olan NÖC (Temperatur, Səviyyə, Təzyiq, Sərf), İdarəetmə Sistemləri (PLCS, DCS, ICSS, SCADA), Klapanlar (Final Elements – Control Valves, Actuators, Positioners, Dampers), Beynəlxalq NÖC Standartları (IEC, ISA), Standartlara uyğun sənədlər (PFD, P&ID, Loop Diagram) və real NÖC və idarəetmə sistemlərinin problemlərinin həlli yolları haqqında təcrübi və nəzəri biliklərinə yiyələnmək imkanı yaradır.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.