— SƏNAYE PROQRAMLARI —

TEXNİKİ OFİS MÜHƏNDİSİ (İŞ HƏCMLƏRİ MÜHƏNDİSİ, SMETANIN HESABLANMASI VƏ NƏZARƏTİ, TİKİNTİ PLANLAMA) PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. "Texniki Ofis Mühəndisi (İş həcmləri mühəndisi, Smetanın hesablanması və nəzarəti, Tikinti planlama) Programı" üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.