— SƏNAYE PROQRAMLARI —

KAROTAJ (GEOFİZİKA) MÜHƏNDİSLİYİ PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Geofizika (Karotaj) mühəndisliyi kursu əməkdaşlara boru kəmərinin bərpası, rezervuarın qiymətləndirilməsi, quyuya müdaxilə işlərinin karotaj avadanlığı və ölçü cihazları ilə işləmək üçün tələb olunan biliklərə və təcrübəyə 3 effektiv kurs modeli ilə (nəzəri, simulyasiya proqramları, iş başında praktiki) yiyələnmək imkanı yaradır.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.