— SƏNAYE PROQRAMLARI —

PROSES (KİMYA) MÜHƏNDİSLİYİ PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Proses (Kimya) Mühəndisliyi kursu zamanı əməkdaşlar kimyanın əsas konspektləri nəql prosesləri və separasiya, nasos və kompressorlar, istilik nəqli, maye və qaz axını, proses kontrolu və təhlükəsizliyi, proses mühəndisliyi iqtisadiyyatı və Proses (Kimya) sənayesinin əsas prinsipləri (proseslərin və texnoloji resursların iş prinsipinə əsasən onların düzgün layihə olunması) haqqında nəzəri və təcrübi biliklərə yiyələnmək imkanı əldə edir.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.