— SƏNAYE PROQRAMLARI —

HVAC (HAVALANDIRMA, İSİTMƏ, SOYUTMA) MÜHƏNDİSLİYİ PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

HVAC kursu əməkdaşlara isitmə sahəsində – (istilik itkiləri, radiatorların seçilməsi və s .), soyutma – (soyuqluq yüklərinin təyini, VRV-sisteminin hesabatı), ventilyasiya – (hava kanallarının və mənfəzlərin hesablanması), mərkəzi kondisioner sistemi və hissələri, hava kanallarında təzyiq itkisi hesabı, vurucu və sovurucu fanlar HVAC – üzrə – Spesfikasiya və Smetaların hazırlanması haqqında nəzəri biliklərinə yiyələnmək imkanı yaradır.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.