— SƏNAYE PROQRAMLARI —

İNŞAAT MÜHƏNDİSLİYİ PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

İnşaat Mühəndisliyi təlimi zamanı əməkdaşlar inşaat sahəsinin əsas konsepsiyaları (bina və qurğuların layihələndirilməsi, layihə idarəetmə standart və tələbləri, risk və risklərin dəyərləndirilməsi, keyfiyyət və təhlükəsizlik qaydalarının əsasları) haqqında nəzəri və təcrübi biliklər mənimsəmək imkanı əldə edəcəklər.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.