— SƏNAYE PROQRAMLARI —

QAZMA MÜHƏNDİSLİYİ PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Qazma Mühəndisliyi kursu zamanı əməkdaşlar neft-qaz quyularının qazılmasının əsas konsepsiyaları (quyunun konstruksiyası, qazma kəməri, qoruyucu kəmər, sementləmə, istiqamətləndirilmiş qazma, dövr sistemi, qazma məhlulu, qazma zamanı problemlər, quyuya nəzarət sahələr) haqqında nəzəri və təcrübi biliklər mənimsəmək imkanı əldə edəcəklər. Mərkəzimizdə tədris olunan effektiv kurs modeli imkan yaradır ki, dünyanın ən nəhəng şirkətlərində tətbiq olunan qabaqcıl simulyasiya proqramları təcrübi dərslər vasitəsilə Qazma Mühəndisliyi sahəsini tam mənimsəyəcəksiniz.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.